هشدار یک نماینده ؛ احتمال واردات 2 میلیون تن گندم با قیمت 5 هزار تومان

مهم ترین خبر ها:

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: نرخ پایین خرید تضمینی گندم احتمالا باعث واردات 2 میلیون تن از این محصول با قیمت 5 هزار تومانی به کشور می‌شود.
farsi.news.blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s